40% تخفیف ( 1403/03/16 تا 1403/04/16 ) کد تخفیف: final032
دسترسی و استفاده ارائه کنندگان کالا و خدمات از سایت وباکا جهت ارائه کالا و خدمات، مشروط به رعایت ضوابط و شرایط ذیل «قرارداد» آتی است. شما با ورود به وباکا، قرارداد و شروط ضمن آن را پذیرفته و در صورت عدم موافقت با آن، امکان ارائه خدمات و فروش کالا برای شما امکان پذیر نخواهد بود. ورود ارائه کنندگان کالا و خدمات به وباکا و استفاده از خدمات وباکا به منظور ارائه کالا و خدمات به مشتریان به معنای آگاه بودن و در حکم امضاء و پذیرفتن قرارداد و رعایت سیاست‌های وباکا است.

شروط، تعهدات، قوانین و مقررات ذیل جزء لاینفک قرارداد فیمابین وباکا و ارائه کننده کالا و خدمات می باشد و ارائه کننده کالا و خدمات با تایید موارد ذیل موافقت خود را اعلام نمود.

عناوین، تعاریف و مفاهیم

عناوین، تعاریف و مفاهیم بکار گرفته شده در قرارداد مبتنی بر زبان و ادبیات فارسی و در حدود تجارت الکترونیکی می‌باشد و در صورت عدم تعریف واژه‌ای که در این عنوان قید نشده، در چارچوب مقررات، قوانین و عرف تجارت الکترونیکی تفسیر می‌گردد.

وباکا: پلتفرم (سکو) الکترونیکی با نام تجاری اختصاصی و ثبت شده برای ارائه محصولات (کالا و خدمات) به مشتریان است.

ارائه کننده : هر شخصیت حقیقی یا حقوقی ذی‌صلاح که با تایید این قرارداد نسبت به تامین محصولات مجاز (کالاها و خدمات) خود به منظور ارائه، عرضه، و یا فروش از طریق وباکا اقدام می‌نماید.

درگاه ارتباطی وباکا و ارائه کننده: درگاه تعاملی (دوسویه) الکترونیکی اختصاصی به منظور تعامل، توافق، تایید متمم، ملحقات و پیوست‌های قرارداد بین وباکا و ارائه کننده است و به صورت ادواری بروزرسانی می‌شود. نحوه اجرای قرارداد در این درگاه مشخص و به تایید طرفین می‌رسد.

قرارداد: مستند همکاری وباکا و ارائه کننده که شامل این قرارداد به همراه اسناد، مدارک و ملحقات غیرقابل تفکیک و تعاملات، توافقات، متمم‌ها و پیوست‌های مورد توافق در درگاه ارتباطی وباکا و ارائه کننده می‌باشد.

محصول (کالا / خدمت) قابل قبول: محصولی است مجاز که مشخصات ابرازی ارائه کننده آن در وباکا با محصول ارائه شده از نظر کمیت و کیفیت مطابقت داشته و مقررات کشور را رعایت کرده باشد. همچنین محصول ممنوع، تقلبی یا غیراصل نبوده و دارای عیب، ایراد، نقص، صدمه بر خلاف مشخصات ابرازی نداشته باشد.

فضای الکترونیکی و امکانات دیجیتالی: امکان تعریف محصولات در وباکا و بروزرسانی آن (ها)، امکان دسترسی پایدار مشتریان به محصولات ارائه کننده و تسهیل فرآيند فروش کالا یا ارائه خدمات.

تعهدات ارائه کننده کالا و خدمات

ارائه کننده موظف است نماینده اجرایی خود را در درگاه ارتباطی وباکا و ارائه کننده معرفی نماید. وباکا آخرین فرد معرفی شده که حاوی شماره تلفن همراه و یا نشانی پست الکترونیکی است، معتبر می‌شناسد و کلیه تعاملات به ایشان ابلاغ می‌گردد. نماینده اجرایی به استثناء ارکان قرارداد، نماینده تام الاختیار ارائه کننده می‌باشد. ارائه کننده در محتویات درگاه ارتباطی وباکا و ارائه کننده مسوول است و هیچ عذری از جمله عدم اطلاع از اقدامات نماینده و یا نوسانات بازار پذیرفته نیست.

ارائه کننده با مراجعه به وباکا موارد درخواستی از جمله مدارک و مستندات هویتی را ابراز و بصورت ادواری بروز رسانی نماید و پس از انعقاد قرارداد و توافق نامه سطح خدمات و تخصیص و دریافت درگاه ارتباطی رتوباکااک و ارائه کننده ، کلیه تعاملات در این درگاه فی‌مابین وباکا و ارائه کننده به وقوع می‌پیوندد.

اصل رقابت‌پذیری: در عملکرد ارائه کننده کالا و خدمات با مشتریان، اصل بر رقابت‌پذیری است. ارائه کننده مکلف است محصولات خویش را با قیمت مناسب ارائه نماید. در خصوص محصولاتی که در مقررات و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران دارای الزامات قانون‌گذاری و یا تعرفه‌گذاری است، ارائه کننده ملزم به اجرای صحیح آن می‌باشد به نحوی که در عملکرد وباکا مصونیت ایجاد شود.

در صورت تعقیب نهادهای ذی‌صلاح یا بازرسی نهادهای نظارتی، ارائه کننده مکلف به ارائه توضیح، دلایل و نهایتا در صورت محکومیت، تحمل کیفر است (مشروح تعیین جریمه یا وجه التزام در توافق نامه سطح خدمات منعکس گردید).

ارائه کننده مکلف می‌شود که محصولات مورد درخواست مشتری را بدون وقفه در سايت بارگذاري كرده و در دسترس قرار دهد و پس از خريد آن توسط مشتريان اجازه حذف آن يا تغيير محتوا به صورتي كه ناقض محتواي قبلي باشد ندارد. در غیر این صورت وباکا می‌تواند بنا به تشخیص خود، خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات و یا تأخیر در اجرای تعهدات، از ارائه کننده مطالبه و یا از محل مطالبات وی کسر و برداشت نماید. علاوه بر این وباکا می‌تواند قرارداد را یکطرفه فسخ نماید. قطع همکاری نافی حقوق قراردادی وباکا درخصوص محاسبه و کسر جرائم و تاخیرات از محل مطالبات و تضامین ارائه کننده نمی باشد. در صورت وقوع موارد فوق، خسارات ناشی از عمل ارائه کننده در توافق نامه سطح خدمات منعکس گردید.

در صورت ادعای عیب، کاستی یا نقص محصول توسط مشتری، مرجع تشخیص آن وباکا است. وباکا می‌تواند در جهت اثبات موضوع با جلب نظر اهل خبره (کارشناس) تعیین تکلیف نماید. در صورت احراز عیب در محصول، ارائه کننده مکلف به تامين محصول فروخته شده یا جبران خدمت به همراه پرداخت کلیه خسارات می‌باشد. بدیهی است اصل بر حسن نیت و ارائه محصول مطابق با ابراز به مشتری است.

ارائه کننده کالا و خدمات اعلام و اقرار می‌نماید که مالک قانونی كالا یا دارای حق فروش محصول و یا شایستگی ارائه خدمت را دارد. بدیهی است در صورت نقض اصل فوق، ارائه کننده کالا و خدمات دارای مسوولیت‌های کیفری، مدنی و صنفی بوده و ملزم به جبران خسارات و عدم‌النفع است در صورت وقوع موارد فوق، خسارات ناشی از عمل ارائه کننده در توافق نامه سطح خدمات منعکس گردید.

در صورت ارائه محصول بدلی توسط ارائه کننده ، وباکا می‌تواند ضمن قطع دسترسی درگاه ارتباطی وباکا و ارائه کننده ، حقوق مشتری را رعایت می‌نماید. ارائه کننده مکلف به تبعیت از تصمیم وباکا است . در صورت وقوع موارد فوق، خسارات ناشی از عمل ارائه کننده در توافق نامه سطح خدمات منعکس گردید.

با عنایت به الزام و التزام اشخاص از جمله وباکا و یا ارائه کننده به اجرای صحیح قوانین، ارائه کننده مکلف است که کلیه قوانین مربوط به حیطه فعالیت خویش در وباکا را رعایت و اجرا نماید. ارائه کننده مکلف است نسبت به ارائه محصول، کلیه استانداردهای وباکا را رعایت و از ارائه محصول بصورت تقلب اجتناب نماید. در صورت تعقیب یا نظارت نهادهای ذی‌صلاح، ارائه کننده شخصا پاسخگو خواهد بود به نحوی که هیچگونه تعرضی و یا خسارتی به وباکا باز نگردد و در صورت ورود خسارات و یا تعرض به وباکا، وجه التزام (خسارات یا جریمه قراردادی) متناسب با رفتار ارائه کننده از وی مطالبه می‌گردد. در صورت وقوع موارد فوق، خسارات ناشی از عمل ارائه کننده در توافق نامه سطح خدمات منعکس گردید.

ارائه کننده متعهد به حفظ محرمانگی نام کاربری و رمز عبور درگاه ارتباطی وباکا و ارائه کننده بوده و برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده احتمالی، کلیه اقدامات لازم از جمله تغییر رمز عبور در دوره‌های متعارف و عدم افشای آن به اشخاص ثالث را مبذول خواهد داشت. بدیهی است مسوولیت هرگونه سهل‌انگاری در حفظ نام کاربری و رمز عبور، مسوولیت‌های ناشی از استفاده از رمز عبور و به طور کلی فعالیت‌هایی که تحت حساب کاربری و یا رمز عبور انجام می‌پذیرد بر عهده ارائه کننده می‌باشد. در صورت بروز هرگونه مشکل یا تخلف یا سوء استفاده اشخاص ثالث، ارائه کننده مسوول و پاسخگوی نهادها و مراجع ذیربط و جبران هرگونه خسارت احتمالی وارده است و باید در اسرع وقت نسبت به تغییر رمز عبور اقدام نماید. ارائه کننده مکلف است هرگونه مشکل احتمالی را سریعاً به وباکا اعلام نماید و جهت حل و فصل آن همکاری لازم را داشته باشد. در غیر اینصورت مسوولیت هرگونه سوء استفاده از درگاه ارتباطی وباکا و ارائه کننده یا خسارات ناشی از آن بر عهده ارائه کننده است.

ارائه کننده کلیه مسوولیت‌های مترتب بر تامین و تهیه محصول، عرضه و نمایش در وباکا و تحویل محصول به مشتری را به عهده گرفت و عدم اطلاع از قوانین و مقررات حاکم بر موضوعات فوق، رافع مسوولیت وی نیست.

قوانین و مقررات ذکر شده در وباکا ممکن است در طول زمان تغییر کند، بنابراین ارائه کننده مکلف به بررسی قوانین و مقررات در هر بار استفاده از آن می‌باشد و استفاده از وباکا به معنی پذیرش تغییر در قوانین و مقررات آن است. اگر بعد از تغییر، ارائه کننده همچنان با وباکا همکاری نماید، به معنی آن است که شرایط جدید یا اصلاح‌شده را پذیرفته‌ است.

تعهدات وباکا

وباکا متعهد است تا با اختصاص فضای الکترونیکی و امکانات دیجیتالی به ارائه کننده ، متناسب با درخواست ارائه کننده آنها را ارائه نمایند. مشروح نحوه تعامل به شرح درگاه ارتباطی وباکا و ارائه کننده است.

وباکا متعهد است ساختار شناسایی، طبقه‌بندی و کدگذاری متناسب با گستره محصولات قابل ارائه در وباکا را تهیه و در درگاه ارتباطی وباکا و ارائه کننده ارائه و بروزرسانی نماید.

وباکا متعهد است آموزش کار با درگاه ارتباطی وباکا و ارائه کننده را یکبار بصورت رایگان و الکترونیکی به نماینده ارائه کننده ارائه دهد.

وباکا متعهد است کلیه ابلاغ‌ها و اطلاع‌رسانی‌ها را با سرشماره پیامکي 09151604068 یا نشانی پست الکترونیکی crm@retak.ir انجام دهد. در صورت تغییر سرشماره پیامکی و یا نشانی پست الکترونیکی، موضوع از طریق ارتباطی درگاه ارتباطی وباکا و ارائه کننده ابلاغ می‌گردد.

وباکا متعهد است مبالغ مربوط به ارائه محصول به مشتری را به نیابت از ارائه کننده دریافت نماید و طبق قوانین و مقررات حاکم، در وجه ارائه کننده پرداخت نماید. پرداخت از طریق شبکه بانکی به منزله رسید آن است.

فسخ قرارداد

قرارداد فیمابین وباکا و ارائه کنندگان کالا و خدمات، قرارداد لازم است. همچنانکه با اراده دو طرف منعقد گردید، با اراده دو طرف نیز قابل انحلال است.

در صورت بروز هر یک از شرایط زیر قرارداد قابل فسخ است:

1. انحلال یا ورشکستگی هر یک از طرفین 2. امر آمر قانونی 3. حکم صریح مراجع قضایی

فسخ به مصلحت: وباکا می‌تواند در موارد زیر بنا به تشخیص خود و بدون نیاز به مراجعه به مرجع حل و فصل اختلاف، ضمن قطع فوری دسترسی ارائه کننده به درگاه ارتباطی وباکا و ارائه کننده ، قرارداد را یک جانبه فسخ نماید. فسخ قرارداد مانع از مطالبه خسارات و وجه التزام قراردادی از سوی وباکا نمی‌باشد.

واگذاری قرارداد به شخص ثالث از سوی ارائه کننده .
وباکا ادامه قرارداد را به مصلحت نداند.
در صورت اعمال فسخ توسط وباکا، وباکا موضوع را از طریق درگاه ارتباطی وباکا و ارائه کننده و یا پست الکترونیکی و یا پیامکی به ارائه کننده ابلاغ می‌نماید.
اعمال فسخ نیاز به مراجعه به مرجع حل اختلاف و یا دادگاه ندارد.
وباکا با محاسبه وجوه دریافتی و هزینه‌ها و خسارات با ارائه کننده تسویه حساب می‌نماید و در اینصورت تضامین قراردادی همچون ضمانت‌نامه بانکی، اعتبارات اسنادی، ترهین ملکی و غیره (در صورت وجود هر یک) را رفع اثر و عودت می‌نماید.

قوه قاهره (فورس ماژور)

چنانچه به دلیل بروز حوادث غیرمترقبه از قبیل جنگ، شورش، سیل، زلزله، حریق و نظایر آن که از اراده طرفین خارج بوده، نوظهور بوده، غیرقابل پیش‌بینی بوده و یا غیرقابل برطرف نمودن باشد و ایفای تعهدات از ناحیه یکی از طرفین غیرممکن گردد، قرارداد به حالت تعلیق درآمده و اگر این وضعیت بیش از یک ماه ادامه یابد و طرفین در مورد آن توافقی ننمایند، این مدت به مدت قرارداد افزوده می‌شود. در صورت ادعای ارائه کننده کالا و خدمات مبنی بر فورس ماژور باید گواهی از مراجع ذیربط اخذ و به طرف مقابل ارائه نماید. نوسانات قیمت ارز و یا وفور و یا کمبود کالا در بازار فورس ماژور نیست.

حل اختلاف

در صورتیکه اختلافی بین طرفین قرارداد بروز کند اعم از اینکه مربوط به اجرای موضوع قرارداد و یا مربوط به تعبیر و تفسیر هر یک از مواد قرارداد، درگاه ارتباطی وباکا و ارائه کننده ، توافق نامه سطح خدمات و اسناد و مدارک پیوست آن باشد، ابتدا با اصل حسن نیت بوسیله مذاکره رفع اختلاف می‌گردد و در صورت بقاء اختلاف ظرف پنج روز، موضوع به هیأت داوری ارجاع می‌شود.

هیأت داوری که هیأتی سه نفره است شامل یک نماینده با معرفی کتبی ارائه کننده ، یک نماینده با معرفی کتبی وباکا و یک نفر به عنوان سرداور.

قوانین و مقررات

قرارداد فیمابین وباکا و ارائه کنندگان کالا و خدمات در چارچوب قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران تنظیم، تایید و مبادله می‌گردد. قوانین حاکم بر این قرارداد و طرفین آن قوانین و مقررات جاری کشور از جمله موارد زیر است:

1. قانون تجارت
2. قانون تجارت الکترونیکی
3. قانون مدنی
4. قانون مسئولیت مدنی
5. قانون نظام صنفی کشور
6. قوانین و مقررات مالیاتی
7. قانون جرایم رایانه‌ای
8. قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
9. قانون مبارزه با پولشویی
10. قانون تعزیرات حکومتی
ارائه کننده اقرار به آگاهی از کلیه مفاد قرارداد به ویژه قوانین فوق‌الذکر نمود.

اقامتگاه طرفین

نشانی ذکر شده در قرارداد، اقامتگاه قانونی طرفین است.
در صورت تغییر آن، حداکثر ظرف مدت 5 روز به صورت کتبی به طرف دیگر اعلام می‌نماید. در صورت عدم اعلام، کلیه ابلاغ‌ها توسط وباکا یا هر مرجع مرتبط به اقامتگاه قانونی، به منزله ابلاغ قانونی آن می‌باشد.
ارائه کننده مکلف به معرفی یک شماره تلفن همراه به عنوان شماره نماینده و یک پست الکترونیکی به عنوان پست الکترونیکی نماینده می‌باشد. هر گونه ابلاغی پیامکی یا الکترونیکی به آنها به منزله ابلاغ قانونی می‌باشد.
قرارداد که در سامانه طرف اول قرارداد موجود است، ابتدا توسط ارائه کننده تکمیل، تایید و تصدیق گردیده و به طرف اول تسلیم می‌گردد. مبنای انعقاد قرارداد، زمان تایید و امضاء طرف اول می‌باشد و یک نسخه به ارائه کننده مبادله می‌گردد.